برای نیلوفر

بازهم آمد عـشـق دیوانــه

                                              بازهم تکـان داد دل دیوانــه

بازهـم آمـد به یـاد آورد عـاشـقی را

                                                  آن همـه ســوز و گـداز دل بسـتگی را

آمـد این باربا نام نیـلوفـر

                                                        دلم زعـشـق روی اوشـد شـادتر

                           گـفتمش با من بـگو ای نیـلوفـر

گـفـت چه بگـویم ای عـاشـق دربه در

                                           گـفتمـش بـگو بـا مـن ازدیـارعـاشـقـان

 دیـاری که تـرک کـردم یـک زمان

                              بـرزمـینـش مـا را یـاری نـبود

                                                                 درآسـمانـش دلـداری نبود

                                  نـیلوفـرســـاکتی حرفی بـزن

از دیـارعـاشـقـان برایـم دم بـزن

                                 دیـدم دیـگر صـدایئ نیســــت

                                                        نـیلوفـرآبـی دگـر پـیـدا نیســــت 

نـیلوفـر رفـت آرام وبـی صـدا

                                            بـازهـم تـنـها مـانده ام مــن ای خــدا

/ 4 نظر / 23 بازدید
پانیز

خیلی ناز بوووووووووووووووود

مریم عبادی

مسعود خیلی قشنگه عزیزم ! منتظر شعر های بعدیت هستم [گل][گل][قلب]

مریم

سلام دوست خوبم . خوشحالم می کنی اگه به وبم بیای و نظرتو راجع به موضوع مطرح شده بدی بازم ممنونم[گل]

مرداب

چرا نمی ذاری کپیش کنم آخه خیلی دوسش دارم....عشق منم اسمش نیلوفر بود...[گریه]