کلبه’ من

در کلبه’ من رونق اگر نیست صفا هست، آنجا که صفا هست درآن نورخدا هست

خسته ام من از این دیار

 روزگار بزم سفر دارم بسیار                                                                             دل هوای رفتن دارد از این دیار                                      خداوندا من را فرا خوان ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 12 بازدید

برای نیلوفر

بازهم آمد عـشـق دیوانــه                                               بازهم تکـان داد دل دیوانــه بازهـم آمـد به یـاد آورد عـاشـقی را                                                   آن همـه ســوز و گـداز ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 23 بازدید
اسفند 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
2 پست
دی 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
2 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
2 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
5 پست
آبان 89
2 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
3 پست
مرداد 89
3 پست
تیر 89
6 پست
خرداد 89
2 پست
اسفند 88
1 پست
آبان 88
1 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
مرداد 87
2 پست
بهمن 86
1 پست
شهریور 86
1 پست
تیر 86
2 پست
اسفند 85
1 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
2 پست