وقت رفتن

ایستاده ام ؟

فرو رفته ام در خویش

تاریک

پوسیده

سرگذاشته ام بر زانوی بی خیالی

برنمی دارمش

تنها وقت رفتنم که رسید

با تکانی

خبردارم کنید

 

/ 0 نظر / 34 بازدید