آخر راه

بالاخره به آخر راه رسیدم .

هرچی صبر کردم هرچی چشم به راه موندم خبری نشد.

کوله بار سفر از دیار عاشقان بستم در این دیار جزء غم تنهائی کسی یار من نیست.

دوست داشتم خداوند بالهائی به من اهدا می کرد تا قبل از ورود به این دیار بر آسمانش

پرواز می کردم تا بر زمینش پای گذارم زمینش به ما وفا نکرد شاید در آسمانش

من را یاری چشم به راه بود.

باید بگذارید و بگذرید

                          ببینید و دل نبندید

                                              چشم بی اندازید و دل مبازید

                                                                             دیر یا زود باید گذاشت و گذشت

این است دیار عاشقان این است آخر راه عاشقان

/ 0 نظر / 11 بازدید