رفیق خوبم

باز هم من و تو 

بازم دوباره من و تو رفیق قدیمی

باز با هم ما شدیم

چند ماهی بود حال و احوالی ازت نپرسیدم

میدونم دلخوری و تحویلم نمیگیری

اما برگشتم پیشت 

سلام تنهائی

دوست بی ادعا و بی توقع من

تو من و بخاطر خودم میخواهی 

نه برای موقعیت و شرایطم

سلام تنهائی

/ 1 نظر / 22 بازدید
سولماز

عالی