من می جنگم

من نمی بازم من می جنگم

من به دنیا و قواعدش نمی بازم

من همه اصولهایش را

همه قوانینش را

همه نمیشه هایش را

همه نرسیدن هایش را 

زیر پاهایم له می کنم

در پس همه اینها تو هستی 

من برای رسیدن به تو با همه سختیهایش می جنگم

برای رسیدن به تو دل به دریایش زدم

از جانم هم دریغ نمی کنم 

  

 

 

 

 

/ 1 نظر / 21 بازدید
سولماز

توموفق میشی[تایید]