میدونی معنی عشق چی میشه!؟

عشق یعنی...!

عشق یعنی مستی و دیوانگی

عشق یعنی با جهان بیگانگی

عشق یعنی شب نخفتن تا سحر

عشق یعنی سر به دار آویختن

عشق یعنی اشک حسرت ریختن

عشق یعنی در جهان رسوا شدن

عسق یعنی سست و بی پروا شدن

عشق یعنی سوختن با ساختن

عشق یعنی زندگی را باختن

/ 2 نظر / 38 بازدید
مهدی

عشق یعنی زندگی رو باختن...[گل]

سولماز

یعنی سوختن باساختن