پست های ارسال شده در مهر سال 1389

حرمت نبودت

هوای خونه دارم                        هوای با تو بودن                                                 هوای خونه دارم                                                                          هوای با تو موندن   چه سخت باورش که،تو رفتی من ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 22 بازدید