معجزه عشق

غریب است دوست داشتن

 

عجیب تر از آن است دوست داشته شدن

 

وقتی می دانیم کسی با جان و دل دوستمان دارد

 

نفس ها و صدا و نگاهمان درروح و جانش ریشه دوانده

 

به بازیش می گیریم هر چه اوعاشقتر ما سرخوش تر

 

هر چه اودل نازک ترما بی رحم تر

 

تقصیرازما نیست :

 

تمامی قصه های عاشقانه اینگونه به گوشمان خوانده شده اند

 

/ 10 نظر / 13 بازدید
نگین

سالها رفت و هنوز یک نفر نیست بپرسد از من که تو از پنجره ی عشق چه ها می خواهی؟ صبح تا نیمه ی شب منتظری همه جا می نگری گاه با ماه سخن می گویی گاه با رهگذران،خبر گمشده ای می جویی راستی گمشده ات کیست؟ کجاست؟ صدفی در دریا است؟ نوری از روزنه فرداهاست یا خدایی است که از روز ازل ناپیداست...؟

sara

__♥0♥________♥0♥0,*-:¦:-* _0♥0000♥___♥0000♥0,*-:¦:-* 0♥0000000♥000000♥0,*-:¦:-* 0♥00000000000000♥0,*-:¦:-* _0♥000000000000♥0,*-:¦:-* ___0♥00000000♥0,*-:¦:-* _____0♥000♥0,*-:¦:-* _______0♥0,*-:¦:- //..سلامـــــــــــــ دوست گلمــــــــــــــــــ...//[گل][قلب][گل] مطلب زیبایی گذاشتی گلم[گل]

نگین

____________.♥. ____________.♥♫♥.____________.♥. * ____________.♥♫♥♫.______-.♥♫♥. * ____________.♥♫♥♫♥._-.♥♫♥♫. * _____________.♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥. * ______-.♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥. * _.♥♫♥♫♥♫♥♥♫♥♫♥♫♥♥♫♥♫♥. * . * ______-.♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥. * . * . * .. ___________.♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥. * . * . * .. ____________.♥♫♥♫♥._-.♫♥♫♥. * . *. * . * .. ____________.♫♥♫♥.______-.♥♫♥. * .* .. ____________.♥♫♥.____________.♥. * . *. _____________.♥ ┊  ┊  ┊  ┊ ┊  ┊  ┊  ★ ┊  ┊  ☆ ┊  ★ ☆ آپم منتظرحضورگرمت هستم

نگین

مگر هنــوز بـه خاطر ،‌ تو را خيال من است ؟ كـه هر كجا به زبان تو شرح حال من است ؟ عجب ز آينه ي قلب تو ، كه در آن نقش ز بعد رفتن من ، باز هم خيال من است رضا و مهـر تو نازم كه جام زهر فـراق برابر تو ، به از شربت وصال من است رسيـد شعـر تــو و گــوشـــم آشنايي داشت به نغمه يي كه ز مرغ شكسته بال من است اگرچه سوخت چو پروانه بال تو اي دوست چو شمع سوخته تا صبح نيز حال من است شنيده ام كــه ز دوري ، هنــوز رنـجــــوري اگر چه رنج و غمت مايه ي ملال من است ولــي نــهـفتـه نــمانـد كـه ضـمـن دل تنگـــي خوشم كه باز به خاطر ،‌ تو را خيال من است

O

من يادخوش دوست به دنياندهم لبخندخوشش به حوررعناندهم گريادكنمرادهرزگاهي چند گردرخ وي به چشم بيناندهم ELIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

me

pas chera up nemikonin?!nakone dobare pass ro faramoosh kardin?!

[اضطراب] واقعادلت گرفت[دلشکسته]

[اضطراب] واقعادلت گرفت[دلشکسته]