بی وفا

                          یادت می آید که گفته بودی بی وفا نمیشی

                           گفته بودی تا زنده ای از من جدا نمیشی

غصه نخور دنیای ما سمبل بی وفایی            هرچی من وتو می کشیم تقصیر آشنایی

                           اکنون در آغاز محبت گر پشیمانی بگو با من

                         که من هم دل ز مهرت بر کنم تا فرصتی دارم

من دررفاقت را به رفیقان بی وفا بستم          خلق را روزگارعوض کرده من همان که بودم هستم

                          دیدی آخرش نموندی من و تا جنون کشوندی

                          دلی که دادم به دستت آخرش زدی شکوندی

کاش قلبها آنقدر خالص وبی ریا بودند که دعاها قبل از پایین آمدن دستها از آسمان مستجاب می شد 

                   نامت را بر لبم , یادت را بر قلبم , فکرت را درذهنم 

            غمت را دراشکم وزمزمه هایت را درگوشم همیشه وهمیشه

                                              جاودانه خواهم داشت

/ 2 نظر / 10 بازدید
مريم

همه از عشق سخن مي گويند . عاشقي ؟ يا كه تظاهر به عشق مي كني . مسعود اگر عاشقي پايدار باش . هميشه عاشق باش . بي وفا نباش

گيتا

ای کاش..... ای کاش............