خسته ام من از این دیار

 روزگار بزم سفر دارم بسیار
                                                                             دل هوای رفتن دارد از این دیار

                                     خداوندا من را فرا خوان از این دیار

 جسم همراهی ام کن تا رویم از این دیار
                                                                       مانده ای مرا کرده ای پایبند این دیار

                                     خداوندا ما را فرا خوان از این دیار

 روزگار بزم سفر دارم از این دیار
                                                                                    دل هوای رفتن دارد بسیار

 
                                           خسته ام من از این دیار

/ 2 نظر / 13 بازدید
هستی

ملاصدرا می گوید: خداوند بی نهایت است و لامکان و بی زمان، اما به قدر فهم تو کوچک می شود و به قدر نیاز تو فرود می آید و به قدر آرزوی تو گسترده می شود و به قدر ایمان تو کارگشا می شود. تا خدا را داری از هیچ چیزو هیچ کس خسته نشو