کجاست لیلی؟

یکی عشق و یکی عاشق

یکی پـسـت و یکـی لایـق

یکی چون من شده مجنون

یـکـی قـلـبـش شده پرکون

دلـم فــریــاد خـون ســرداد

کـه عـشـق یـار شـده بیداد

یکـی در جـمع شـده تـنهـا

یکـی عـاشـق نـدا سـرداد

کــه عـشـق اوشـده رویــا

 هـمـایــش را چــرا پَـرداد

شــمـا یــاران  وبـــلاگــم

ســــوالــی از شـمـا دارم

چـرا عـشـقـهای امروزی

    نــدارد بـــوی دیـــروز   

هـمـه عــشـاق دیــروزی

به دل می گفت تو پیروزی

چراکه عشقشون پاک بود

خــداهـم یـاورشــان بـود

ولی عشقهای امروزی

گـرفـتـه رنـگ پائیـز

نـه مهری نه وفـا دارند

نه عشقی نه صفا دارند

کجاست لیلی که ازعشقش

بـــرای او شــوم مـجـنـون

   

/ 1 نظر / 4 بازدید
ساناز جون

سلام خوبی من سانازم کجایی تو ماوم هست من وبلاگ رو زیرو رو کردم خیلی قشنگه خسته نباشی[ماچ][سوال][دلشکسته]