/ 14 نظر / 14 بازدید
نمایش نظرات قبلی
کلام شیرین

دلی از التهاب مثل گل گرما زده ..... چشمهای کوچکی از پشت شيشه التماس را فرياد می زد دوهمدل غريبه می شدند باهم و نگاهی که دیگر نگران چشمهای کوچک کودک نبودند ودستانی که از سردی چروکیده شده بودند قلبهایی منجمد جدایی بود و اینک سرنوشت مبهم طفلی ……………… حق فرزند ....... بروزم .......... [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

آرش

سلام من تازه شناختمت تو و من یادت سینما رفتیم یعنی با هم دوستیم من دلیل دغلعت رو نمی دونم و این که من اگه میدونستم تو ای توهینی بهت نمی کردم و من به کسی تو ژیجم چیزی نگفتم در کل مهم نیست

ایدا

سلام من ایدام سعی میکنم از امروز بیشتر بهت سر بزنم ا پت خشگل بود با احساس بود منم اپ کردم دوست دارم بیای ممنون تمام توش وتوانم را میگذارم کلمات سر گردان ذهنم را در قالب جمله ایی کنار هم قرار میدهم اه ای ذهن مشوش مرا یاری کن نمیدانم خستگی مجالم میدهد که بتوانم برگه های این دفتر خالی را پر کنم هر چه تلاش میکنم شاید بتوانم عقده هایم را بر سر این تکه کاغذ پاره پاره خالی کنم

هستی

__________________$$$$$$$_$$$$$$ _________$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$$ _____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$$$ ____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ___$$$_$$_$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$ __$$$$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ __$$$_$$_$$$$$$$$___$$$$$$_$$$ __$$$_$$_$$$$$$$$_____$$___$$$ _$$$$$_$$$$$$$$$$$__________$$ _$$$_$$_$$$$$$$$$$ _$$$_$$_$$$$$$$$$$ _$$$_$$_$$$$$$$$$$$ $_$$$$$$__$$$$$$$$$ $_$$$$$$___$$$$$$$$ _$$$$$$$$$__$$$$$$$ $_$$$$$$$$___$$$$$$ $$_$$$$$$$$___$$$$$ $$$_$$$$$$$$__$$$$$$ _$$$_$$$$$$$$$_$$$$$ $$$$$ __$$$$$$$$_$$$$ $$$$$$$ __$$$$$$$$$__$ $_$_$$$$$__$$$$$$$$$_$$$$ $$$__$$$$$__$$_$$$$$$$_$$$$ $$$$$$_$$__$$$$$$$$$$$$$$$ _$$$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$ __$$$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $__$$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $____$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $__________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $______________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $_______________$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $_______________$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $____________$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ __________$$$$$$$

هستی

آپـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم آپـــــــــــــــــــــــــــــــــم آپــــــــــــــــــــــــــــم آپــــــــــــــــــــــــم آپــــــــــــــــــــم

رامش

سیلااااااااااااام پرستیژت رفته بالا!!!! ما اگه بمیریم هم نباید از تو توقع داشته باشیم.[ناراحت] هر کی خواننده میشه بی وفا میشه؟ یا فقط در مورد تو صدق می کنه آقا مسعود[قهر]

هستی

چه دعایی کنمت بهتر از اینکه خدا پنجره ی باز اتاقت باشد. میلاد مبارک[گل]

رامش

سیلام خوش تیپ چطوری دوستم؟؟؟؟ آپم جون تو یه آهنگ بخون من رو وبم بذارم! روحیه منو که می دونی مسعود بالاخره آدم یه دوست خواننده داشته باشه کارش حله بخخخخخخخله[بغل]

فاطیمانابودگر3

[قهقهه][قهقهه] این توئی؟؟[خنده] آفرین چه ژسییییییی ای ول بابا[دست] دس دس قر[دست] به منم سر بزن اگه دوس داشتی مجبور نیستی ولی بیای بدک نیست ولی خیلی خنده دار ژس گرفتی[زبان]

فاطیمانابودگر3

[قهقهه][قهقهه] این توئی؟؟[خنده] آفرین چه ژسییییییی ای ول بابا[دست] دس دس قر[دست] به منم سر بزن اگه دوس داشتی مجبور نیستی ولی بیای بدک نیست ولی خیلی خنده دار ژس گرفتی[زبان]