مرگ عشق و همه هستی

عکس این دو پرنده در کشور اکراین گرفته شده است.

میلیون ها نفر در کشور آمریکا و اروپا با دیدن این عکس ها گریه کرده اند.

عکاس این عکس ها آنها را به بالاترین قیمت ممکن

به روزنامه های فرانسه فروخته است.

تمام نسخه های روزنامه در روزانتشاراین عکس بطورکامل فروخته شده است.

                                    مرگ عشق وهمه هستی

در تصویر اول پرنده ماده زخمی روی زمین افتاده و منتظرعشقش

1)

در تصویردوم پرنده نربرای همه هستیش با عشق ودلسوزی غذا میاره.

2)

درتصویرسوم پرنده نرمجددا" برای همه هستیش غذا میاره.

 اما متوجه بی حرکت بودن او میشه.

 لذا شوکه شده و سعی می کند او را حرکت دهد.

3)

درتصویرچهارم لحظه ای که متوجه مرگ عشق خود می شود.

شروع به صدا زدن او می کند.

4) 

درتصویرپنجم در کنارجنازه عشق وهمه هستیش می ایسته.

همچنان به صدا زدن عشقش می پردازد.

5)

درتصویرششم ودرآخرمطمئن میشه که عشقش پیش او برنمی گرده.

لذا با غم و ناراحتی کنارجنازه عشقش آرام می ایستد.

6)

                  

              آخر دنیا همین جاست که پرنده نرایستاده

/ 2 نظر / 10 بازدید

vaghan akhar donya hamonjaye ke parande nar estade che baha age man bodam darja mimordam

شاداب

مسعووووووووووووووووود خیلی بدجنسی منکه نمیخواستم copy کنم میخواستم show pic رو بزنم [نیشخند]