کلبه’ من

در کلبه’ من رونق اگر نیست صفا هست، آنجا که صفا هست درآن نورخدا هست

وقت رفتن

ایستاده ام ؟ فرو رفته ام در خویش تاریک پوسیده سرگذاشته ام بر زانوی بی خیالی برنمی دارمش تنها وقت رفتنم که رسید با تکانی خبردارم کنید  
/ 0 نظر / 14 بازدید
اسفند 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
2 پست
دی 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
2 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
2 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
5 پست
آبان 89
2 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
3 پست
مرداد 89
3 پست
تیر 89
6 پست
خرداد 89
2 پست
اسفند 88
1 پست
آبان 88
1 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
مرداد 87
2 پست
بهمن 86
1 پست
شهریور 86
1 پست
تیر 86
2 پست
اسفند 85
1 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
2 پست