کلبه’ من

در کلبه’ من رونق اگر نیست صفا هست، آنجا که صفا هست درآن نورخدا هست

بازهم آمد عـشـق دیوانــه

                                              بازهم تکـان داد دل دیوانــه

بازهـم آمـد به یـاد آورد عـاشـقی را

                                                  آن همـه ســوز و گـداز دل بسـتگی را

آمـد این باربا نام نیـلوفـر

                                                        دلم زعـشـق روی اوشـد شـادتر

                           گـفتمش با من بـگو ای نیـلوفـر

گـفـت چه بگـویم ای عـاشـق دربه در

                                           گـفتمـش بـگو بـا مـن ازدیـارعـاشـقـان

 دیـاری که تـرک کـردم یـک زمان

                              بـرزمـینـش مـا را یـاری نـبود

                                                                 درآسـمانـش دلـداری نبود

                                  نـیلوفـرســـاکتی حرفی بـزن

از دیـارعـاشـقـان برایـم دم بـزن

                                 دیـدم دیـگر صـدایئ نیســــت

                                                        نـیلوفـرآبـی دگـر پـیـدا نیســــت 

نـیلوفـر رفـت آرام وبـی صـدا

                                            بـازهـم تـنـها مـانده ام مــن ای خــدا

نوشته شده در یکشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸٩ساعت ٥:٤۳ ‎ب.ظ توسط مسعود نظرات () |

Design By : Mihantheme

-->

بیست تولز